Məsafəli satış müqaviləsi – Zühre Ana

Məsafəli satış müqaviləsi

Məsafədən Satış Müqaviləsi

XƏBƏRDARLIQ : Müvafiq qanuna görə, lütfən, 16 pt və tünd şriftlə çap edərək aşağıda göstərilən müqavilə mətnimizi oxuyun. Həmçinin; Veb saytımıza üzv olan və alış-veriş edən hər bir müştəri əlavə xəbərdarlıq etmədən aşağıda göstərilən satış müqaviləmizin bütün maddələrini oxumuş və qəbul etmiş sayılır.

Bu müqavilə 13.06.2003-cü il tarixli və 25137 nömrəli Rəsmi Qəzetdə dərc edilmiş Məsafəli Müqavilələrin İcra Prosedurları və Prinsipləri haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq internet üzərindən alqı-satqı müqaviləsi bağlamaq öhdəliyinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. , məqalələr isə aşağıdakılardır.

MADDƏ 1 – MÖVZU

Bu müqavilənin mövzusu 4077 saylı İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi haqqında Qanunun-Məsafəli Müqavilənin İcra Prinsipləri və Prosedurlarının müddəalarına uyğun olaraq tərəflərin hüquq və öhdəlikləridir. SATICI keyfiyyəti və satış qiyməti aşağıda qeyd olunan ALICIya. öz öhdəliklərini əhatə edir.

MADDƏ 2.1 – SATICI MƏLUMATI

 • Satıcı Adı/Mövzu:
 • Satıcının Tam Ünvanı:
 • Satıcının Telefonu:
 • Satıcı Mersis No:
 • Satıcının E-poçt ünvanı:
 • Alıcının Geri qaytarılması halında Satıcıya Malları Göndərəcəyi Yük Şirkəti:

MADDƏ 2.2 – ALICI MƏLUMATI

 • Ad – Soyad :
 • Ünvan:
 • Telefon :
 • E-poçt:

MADDƏ 2.3 – ALINACAQ MƏHSUL VƏ XİDMƏTLƏR

{məhsullar}

MADDƏ 3 – MÜQAVİLƏ HAQQINDA MƏHSUL MƏLUMATI

O, növ, kəmiyyət, marka/model, rəng, miqdar, satış qiyməti, ödəniş üsulu və sifarişin yekunlaşdığı andakı məlumatdan ibarətdir.

MADDƏ 4 – ÜMUMİ MÜDDƏALAR

4.1 – ALICI 3-cü maddədə göstərilən müqavilənin predmeti olan məhsulun və ya məhsulların əsas xüsusiyyətləri, satış qiyməti, ödəniş üsulu və çatdırılması ilə bağlı bütün ilkin məlumatları oxuyub məlumatlandırdığını bəyan edir və elektron mühitdə zəruri təsdiq.

4.2 – Müqavilə predmeti olan məhsul və ya məhsullar, nəzərdə tutulmuş hər bir məhsul üçün ALICInın yaşayış yerinin məsafəsindən asılı olaraq ilkin məlumatda göstərilən müddətdə ALICIya və ya şəxs/təşkilata təhvil verilir. qanuni 30 günlük müddəti keçməməsi. Bu müddət maksimum 10 gün uzadıla bilər, bir şərtlə ki, ALICI əvvəlcədən xəbərdar edilsin.

4.3 – Müqavilənin predmeti olan məhsul ALICIdan başqa şəxsə/təşkilata təhvil veriləcəksə, çatdırılmalı olan şəxs/təşkilatın çatdırılmanı qəbul etməməsi halında SATICI məsuliyyət daşıya bilməz.

4.4 – SATICI müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulun möhkəm, tam şəkildə, sifarişdə göstərilən keyfiyyətlərə uyğun olaraq, əgər varsa, zəmanət sənədləri və istifadəçi təlimatları ilə çatdırılmasına görə məsuliyyət daşıyır.

4.5 – Müqavilə predmeti olan məhsulun çatdırılması üçün bu müqavilənin imzalanmış surəti SATICIYA təhvil verilməli və qiymət ALICI tərəfindən üstünlük verilən ödəniş formasında ödənilməlidir. Əgər hər hansı səbəbdən məhsulun qiyməti ödənilməzsə və ya bank qeydlərində ləğv olunarsa, SATICI məhsulu çatdırmaq öhdəliyindən azad edilmiş sayılır.

4.6- Məhsulun təhvil verilməsindən sonra ALICInın təqsiri üzündən deyil, icazəsiz şəxslər tərəfindən ALICInın kredit kartından ədalətsiz və ya qanunsuz istifadə nəticəsində bank və ya maliyyə qurumu məhsulun qiymətini SATICIYA ödəmədiyi halda , ALICI məhsulu SATICIYA təhvil verib.Məhsulun 3 gün ərzində SATICIYA göndərilməsi şərtdir. Bu halda çatdırılma xərcləri ALICIya məxsusdur.

4.7- SATICI, fors-major və ya daşınmaya mane olan hava şəraiti, daşımanın kəsilməsi kimi fövqəladə hallar səbəbindən müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulu vaxtında təhvil verə bilmədikdə, ALICI vəziyyəti ALICIya bildirməli və ya gecikdirməyə borcludur. maneə aradan qaldırılana qədər çatdırılma müddəti. ALICI sifarişi ləğv edərsə, ödənilən məbləğ 10 gün ərzində ona nağd və tam ödənilir.

4.8- Müştərinin bu məhsulun geri qaytarılması zəmanəti çərçivəsində aldığı qutularda/sifarişlərdə/məhsullarda qutuların etiketləri məhv edilmir, barkod və qutunun üzərindəki etiketlər oxunaqlıdır, məhsul qutuları satıla bilməz. bizə çatdırılıb, faktura yoxdur, məhsulun qaytarılması və ya zəmanət şərti etibarsızdır.< /p>

4.9 Alıcı yüklənmiş fotoşəkillərin müəllif hüquqları ilə qorunduğunu, yüklənmiş fotoşəkillərin çap ediləcəyini və sosial media kanallarında və/və ya brendin reklamlarında istifadə olunacağını qəbul edir.

MADDƏ 5 – LƏĞMƏ HÜQUQU

ALICI, müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulun özünə və ya göstərilən ünvan üzrə şəxs/təşkilata çatdırılmasından sonra (10) gün ərzində geri götürmək hüququna malikdir. Cayma hüququndan istifadə etmək üçün bu müddət ərzində SATICI e-poçt və ya telefon vasitəsi ilə xəbərdar edilməli və məhsul müvafiq maddənin müddəalarına uyğun istifadə edilməməlidir. Bu hüquqdan istifadə edildiyi halda 3-cü şəxsə və ya ALICIya təhvil verilmiş məhsulun SATICIYA göndərildiyi bildirilən yükün çatdırılması aktının surəti ilə qaimə-fakturanın əslinin qaytarılması məcburidir. Məhsulun qiyməti bu sənədləri aldıqdan sonra 10 gün ərzində ALICIya qaytarılır. İlkin faktura göndərilmədikdə, ƏDV və digər qanuni öhdəliklər, əgər varsa, geri qaytarıla bilməz. Geri götürmə hüququna görə geri qaytarılan məhsulun çatdırılma xərcləri SATICI tərəfindən ödənilir.

İstehlakçı istehlakçının xüsusi tələb və tələblərinə uyğun istehsal edilən və ya dəyişiklik və ya əlavələr etməklə şəxsiləşdirdiyi mallar üçün geri götürmə hüququndan istifadə edə bilməz.

Ödəniş kredit kartı və ya analoji ödəniş kartı ilə həyata keçirildiyi halda, istehlakçı kartın onun razılığı əleyhinə və qanunsuz istifadə edildiyini əsas gətirərək ödəniş əməliyyatının ləğvini tələb edə bilər. Bu halda kartın emitenti etiraz bildirişindən sonra 10 gün ərzində ödəniş məbləğini istehlakçıya QAYTARIR.

Bu müqavilənin icrası zamanı SATICInın yaşadığı yaşayış məntəqəsindəki İstehlakçı Arbitraj Komitələri və İstehlak Məhkəmələri Sənaye və Ticarət Nazirliyinin bəyan etdiyi dəyərə qədər səlahiyyətlidirlər.

Sifariş bağlandığı halda, ALICI bu müqavilənin bütün şərtlərini qəbul etmiş sayılır.

Məsafədən Satış Müqaviləsi

XƏBƏRDARLIQ : Müvafiq qanuna görə, lütfən, 16 pt və tünd şriftlə çap edərək aşağıda göstərilən müqavilə mətnimizi oxuyun. Həmçinin; Veb saytımıza üzv olan və alış-veriş edən hər bir müştəri əlavə xəbərdarlıq etmədən aşağıda göstərilən satış müqaviləmizin bütün maddələrini oxumuş və qəbul etmiş sayılır.

Bu müqavilə, 13.06.2003-cü il tarixli və 25137 nömrəli Rəsmi Qəzetdə dərc edilmiş Məsafəli Müqavilələrin İcra Prosedurları və Prinsipləri haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq, alqı-satqı müqaviləsi bağlamaq öhdəliyinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. internet və məqalələr aşağıdakılardır.

MADDƏ 1 – MÖVZU

Bu müqavilənin mövzusu 4077 saylı İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi haqqında Qanunun-Məsafəli Müqavilənin İcra Prinsipləri və Prosedurlarının müddəalarına uyğun olaraq tərəflərin hüquq və öhdəlikləridir. SATICI keyfiyyəti və satış qiyməti aşağıda göstərilən ALICIya. öz öhdəliklərini əhatə edir

MADDƏ 2.1 – SATICI MƏLUMATI

 • Satıcı Adı/Mövzu:
 • Satıcının Tam Ünvanı:
 • Satıcının Telefonu:
 • Satıcı Mersis No:
 • Satıcının E-poçt ünvanı:
 • Alıcının Geri qaytarılması halında Satıcıya Malları Göndərəcəyi Yük Şirkəti:

MADDƏ 2.2 – ALICI MƏLUMATI

 • Ad – Soyad :
 • Ünvan:
 • Telefon :
 • E-poçt:

MADDƏ 2.3 – ALINACAQ MƏHSUL VƏ XİDMƏTLƏR

{məhsullar}

MADDƏ 3 – MÜQAVİLƏ HAQQINDA MƏHSUL MƏLUMATI

O, növ, kəmiyyət, marka/model, rəng, miqdar, satış qiyməti, ödəniş üsulu və sifarişin yekunlaşdığı andakı məlumatdan ibarətdir.

MADDƏ 4 – ÜMUMİ MÜDDƏALAR

4.1 – ALICI 3-cü maddədə göstərilən müqavilənin predmeti olan məhsulun və ya məhsulların əsas xüsusiyyətləri, satış qiyməti, ödəniş üsulu və çatdırılması ilə bağlı bütün ilkin məlumatları oxuyub məlumatlandırdığını bəyan edir və elektron mühitdə zəruri təsdiq.

4.2 – Müqavilə predmeti olan məhsul və ya məhsullar, nəzərdə tutulmuş hər bir məhsul üçün ALICInın yaşayış yerinin məsafəsindən asılı olaraq ilkin məlumatda göstərilən müddətdə ALICIya və ya şəxs/təşkilata təhvil verilir. qanuni 30 günlük müddəti keçməməsi. Bu müddət maksimum 10 gün uzadıla bilər, bir şərtlə ki, ALICI əvvəlcədən xəbərdar edilsin.

4.3 – Müqavilənin predmeti olan məhsul ALICIdan başqa şəxsə/təşkilata təhvil veriləcəksə, çatdırılmalı olan şəxs/təşkilatın çatdırılmanı qəbul etməməsi halında SATICI məsuliyyət daşıya bilməz.

4.4 – SATICI müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulun möhkəm, tam şəkildə, sifarişdə göstərilən keyfiyyətlərə uyğun olaraq, əgər varsa, zəmanət sənədləri və istifadəçi təlimatları ilə çatdırılmasına görə məsuliyyət daşıyır.

4.5 – Müqavilə predmeti olan məhsulun çatdırılması üçün bu müqavilənin imzalanmış surəti SATICIYA təhvil verilməli və qiymət ALICI tərəfindən üstünlük verilən ödəniş formasında ödənilməlidir. Əgər hər hansı səbəbdən məhsulun qiyməti ödənilməzsə və ya bank qeydlərində ləğv olunarsa, SATICI məhsulu çatdırmaq öhdəliyindən azad edilmiş sayılır.

4.6- Məhsulun təhvil verilməsindən sonra ALICInın təqsiri üzündən deyil, icazəsiz şəxslər tərəfindən ALICInın kredit kartından ədalətsiz və ya qanunsuz istifadə nəticəsində bank və ya maliyyə qurumu məhsulun qiymətini SATICIYA ödəmədiyi halda , ALICI məhsulu SATICIYA təhvil verib.Məhsulun 3 gün ərzində SATICIYA göndərilməsi şərtdir. Bu halda çatdırılma xərcləri ALICIya məxsusdur.

4.7- SATICI, fors-major və ya daşınmaya mane olan hava şəraiti, daşımanın kəsilməsi kimi fövqəladə hallar səbəbindən müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulu vaxtında təhvil verə bilmədikdə, SATICI bu barədə ALICIya məlumat verməyə borcludur. Bu halda ALICI sifarişi ləğv etmək, müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulu varsa, onun presedenti ilə əvəz etmək və/və ya maneə aradan qaldırılana qədər çatdırılma müddətini gecikdirmək hüquqlarından birini istifadə edə bilər. ALICI sifarişi ləğv edərsə, ödənilən məbləğ 10 gün ərzində ona nağd və tam ödənilir.

4.8- Müştəri tərəfindən satın alınan qutular / sifarişlər / məhsullar məhv edilmədikdə, qutuların etiketləri çıxarılmadıqda, barkod və qutudakı etiketlər oxunaqlı olarsa, bu məhsulun geri qaytarılması zəmanətinin əhatə dairəsi məhsulun geri qaytarılması və ya zəmanət şərtini ləğv edir. , məhsul qutuları bizə çatdırıla bilmir, faktura yoxdur.

4.9 Alıcı yüklənmiş fotoşəkillərin müəllif hüquqları ilə qorunduğunu, yüklənmiş fotoşəkillərin çap ediləcəyini və sosial media kanallarında və/və ya brendin reklamlarında istifadə olunacağını qəbul edir.

MADDƏ 5 – LƏĞMƏ HÜQUQU

ALICI, müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulun özünə və ya göstərilən ünvan üzrə şəxs/təşkilata çatdırılmasından sonra (10) gün ərzində geri götürmək hüququna malikdir. Cayma hüququndan istifadə etmək üçün bu müddət ərzində SATICI e-poçt və ya telefon vasitəsi ilə xəbərdar edilməli və məhsul müvafiq maddənin müddəalarına uyğun istifadə edilməməlidir. Bu hüquqdan istifadə edildiyi halda 3-cü şəxsə və ya ALICIya təhvil verilmiş məhsulun SATICIYA göndərildiyi bildirilən yükün çatdırılması aktının surəti ilə qaimə-fakturanın əslinin qaytarılması məcburidir. Məhsulun qiyməti bu sənədləri aldıqdan sonra 10 gün ərzində ALICIya qaytarılır. İlkin faktura göndərilmədikdə, ƏDV və digər qanuni öhdəliklər, əgər varsa, geri qaytarıla bilməz. Geri götürmə hüququna görə geri qaytarılan məhsulun çatdırılma xərcləri SATICI tərəfindən ödənilir.

İstehlakçı istehlakçının xüsusi tələb və tələblərinə uyğun istehsal edilən və ya dəyişiklik və ya əlavələr etməklə şəxsiləşdirdiyi mallar üçün geri götürmə hüququndan istifadə edə bilməz.

Ödəniş kredit kartı və ya analoji ödəniş kartı ilə həyata keçirildiyi halda, istehlakçı kartın onun razılığı əleyhinə və qanunsuz istifadə edildiyini əsas gətirərək ödəniş əməliyyatının ləğvini tələb edə bilər. Bu halda kartın emitenti etiraz bildirişindən sonra 10 gün ərzində ödəniş məbləğini istehlakçıya QAYTARIR.

Bu müqavilənin icrası zamanı SATICInın yaşadığı yaşayış məntəqəsindəki İstehlakçı Arbitraj Komitələri və İstehlak Məhkəmələri Sənaye və Ticarət Nazirliyinin bəyan etdiyi dəyərə qədər səlahiyyətlidirlər.

Sifariş bağlandığı halda, ALICI bu müqavilənin bütün şərtlərini qəbul etmiş sayılır.

.
Pazar,Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
Stoklar azalıyor. En fazla [max] adet ürün mevcut.
istək siyahısına əlavə edinİstək siyahısında axtarınİstək siyahısından silin
Alış-veriş kartı

Sizin kartınız boşdur.

Mağazaya Qayıdın

Başqa qeyd əlavə edin Sifariş Qeydini Redaktə edin
Hədiyyə Sertifikatı əlavə edin

Hədiyyə Sertifikatı əlavə edin

Kupon kodu ödəmə səhifəsində istifadə olunur.